دانلود کتاب های مدیریت و بازرگانی دریایی دانلود کتاب های مدیریت و بازرگانی دریایی

مورد پژوهی (از مفهوم تا عمل)

دکتر محمد موسی خانی , محمد حسین رونقی ,

اقتصادخرد پیشرفته جلد1

دکتر عباس معمارنژاد , دکتر مسعود باغستانی میبدی ,

پیشبرنده های دریایی

دکتر محمدسعید سیف , مهندس سیامک علی میرزازاده ,

مدیریت منابع انسانی

علیرضا اخوان , بهرام روحانی , علی مختاری ,

رشد اقتصادی جلد 1

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

جلوه هایی از مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه و ایران

دکترعلی‌حسین نجفی ابرندآبادی , دکتربهزاد رضویفرد ,

راهبردهای ورود و حفظ بازارهای منطقه‌ای و جهانی

دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده , مریم زرگران‌یزد ,

خرید یا کرایه
cancel
19