دانلود کتاب های مدیریت کسب و کار گرایش فناوری دانلود کتاب های مدیریت کسب و کار گرایش فناوری

استقبال از کارآفرینی در رشته‌های علمی

ساتیش نامبیسان , دکتر نگین فلاح حقیقی , دکتر مسعود بیژنی ,

رشد اقتصادی جلد 2

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

رشد اقتصادی جلد 1

خاویرسالا- آیمارتین , رابرتج. بارو , مهدی تقوی ,

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها - جلد 2 (ویرایش دوم)

دکتر احمد پارسیان , عبدالرسول برهانی حقیقی , سلطان محمد صدوقی الوندی , سید نظام الدین احمد کرمانی ,

مهارت ها و قوانین کسب و کار

محمدتقی طغرایی , سید سعید میرواحدی , سمیه هاشمی , نگار اله‌وردی ,

تحقیق در عملیات پیشرفته

دکتر مصطفی زندیه , دکتر وحید کیوانفر ,

اصول و مبانی مدیریت

محمد فتحعلی , حسین بارافکن ,

مدیریت منابع انسانی

علیرضا اخوان , بهرام روحانی , علی مختاری ,

خرید یا کرایه
cancel
19